default_mobilelogo

W Międzyrzeckim Ośrodku Kultury prowadzone są:

  • Akta osobowe pracowników,
  • Ewidencja płac,
  • Ewidencja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
  • Ewidencja należności i zobowiązań,
  • Ewidencja pożyczek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • Ewidencja zakupów.

Międzyrzecki Ośrodek Kultury posiada jedno archiwum główne - dane przechowywane są zgodnie z przepisami w zakresie archiwistyki. Dane archiwalne udostępnia się na wniosek zainteresowanego tylko za zgodą Dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury.