default_mobilelogo
LP

Data
ogłoszenia

Termin
składania ofert/wniosków
Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki

9.

07.12.2015 r.

30.11.2015 r.


Kompleksowa dostawa energii elektrycznej
dla Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury

przetarg
nieorganiczony

Ogłoszenie
o wyniku postępowania

8.

28.10.2015 r.

30.11.2015 r.

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej
dla Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury

przetarg nieograniczony

Ogłoszenie

Specyfikacja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

7.

09.04.2015 r.

26.03.2015 r.

Wyposażenie Biblioteki Publicznej os. Centrum 8
w Międzyrzecz

przetarg nieograniczony

Udzielenie zamówienia

Informacja
o udzieleniu zamówienia

6.

01.04.2015 r.

26.03.2015 r.

Wyposażenie Biblioteki Publicznej os. Centrum 8
w Międzyrzeczu

przetarg nieograniczony

Sprostowanie informacji
o rozstrzygnięciu postępowania

Informacja
o rozstrzygnieciu-sprostowanie

5.

31.03.2015 r.

26.03.2015 r.

Wyposażenie Biblioteki Publicznej os. Centrum 8
w Międzyrzeczu

przetarg nieograniczony

Informacja
o rozstrzygnięciu postepowania

4.

26.03.2015 r.

26.03.2015 r.

Wyposażenie Biblioteki Publicznej os. Centrum 8
w Międzyrzeczu

przetarg nieograniczony

Informacjaz otwarcia ofert

3.

23.03.2015 r.

26.03.2015 r.

Wyposażenie Biblioteki Publicznej os. Centrum 8
w Międzyrzeczu

przetarg nieograniczony

Wykonawcy biorący udział w zamówieniu;
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
informuje, iż w przedmiotowym
postępowaniu wpłynęły pytania
do treści SIWZ.
Odpowiedzi zostały zamieszczone
poniżej w załącznikach.

Wykonawcy biorący udział w Zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia
zał 7 cz. 1

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia
zał 7 cz. 2

2.

19.03.2015 r.

26.03.2015 r.


Wyposażenie Biblioteki Publicznej os. Centrum 8
w Międzyrzeczu


przetarg nieograniczony

Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ

SIWZ

1.

18.03.2015 r. 26.03.2015 r. Wyposażenie Biblioteki Publicznej os.Centrum 8
w Międzyrzeczu
przetarg nieograniczony

ogłoszenie
o zamówieniu

SIWZ

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia
zał 7 cz. 1

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia
zał 7 cz. 2

Zamówienia publiczne publikowane do 06.10.2014 znajdziesz tutaj