default_mobilelogo

Celem MOK jest w szczególności prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Międzyrzecza oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

Do podstawowych zadań MOK należy:

 1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę.
 2. Stwarzanie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów.
 3. Organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych i rozrywkowych.
 4. Działalność instruktażowo-merytoryczna.
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.
 6. Prowadzenie kursów języków obcych.
 7. Koordynowanie działalności na terenie miasta w zakresie organizacji imprez kulturalnych.
 8. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.
 9. Organizowanie działalności kinematograficznej.
 10. Prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi.
 11. Działalność Biblioteki.
pdf Program rozwiju MOK 2016-2020 Plik do pobrania (format pliku*.pdf) - 177 283 B